woensdag 17 juni 2009

IRAN wil een echte grote mogendheid worden

Wijziging programma
Op woensdag 17 juni zou Arte-televisie een tweedelige documentaire uitzenden over de periode van de Tweede Wereldoorlog in het noordpoolgebied, maar de recente ontwikkelingen in Iran hebben de zender doen besluiten om een documentaire over de laatste honderd jaar — 1908-2008 — van dat land nader te belichten. Dat staat u te wachten in de negentig minuten durende rolprent die tussen 21:00 uur en 22:30 uur zal worden uitgezonden. Het betreft een — eveneens recente: de betreffende periode, tot en met verleden jaar, kondigt dat reeds aan — rolprent van de Franse regisseur Jean Michel Vecchiet, die voor Arte France is gerealiseerd, en die de Duitse titel Der Wille zur Großmacht draagt, al dan niet bewust voortbordurend op de overtuiging van Friedrich Nietzsche (1844-1900) dat de mens wordt gedreven door een Wille zur Macht — te vinden in diens boek Menschliches — Allzumenschliches (1878-1880).


Destructieve politici
Vanzelfsprekend geldt die drang om macht te kunnen uitoefenen ook binnen politieke structuren en niet zelden gebeurt het dat van de eventueel oorspronkelijke wens — iets ten faveure van de mensheid te realiseren — niets meer resteert en deze inmiddels volkomen is omgeslagen in dwangmatige dwingelandij. De wereldgeschiedenis is er vol van, en dat geldt voor de machthebbers in Perzië, dat later Iran ging heten, gedurende de afgelopen honderd jaar evenzeer. En of het nu om een keizer gaat, gezeten op de pauwentroon, die sjah werd genoemd, dan wel een zogeheten geestelijk leider, die eerder een geïncarneerd geestelijk defect voorstelde, of de huidige, zo terecht omstreden, president van dat land, die is behept met de fascistoíde wil Israel te vernietigen — en zich daarmee schaart in de rijen der destructieve dictatoren — het zal, mutatis mutandis, wel in het nu aangekondigde programma aan de orde komen.

Herhalingen
Deze documentaire zal door Arte worden herhaald op
zaterdag 20 juni, vanaf 14:00 uur in de middag, en op
dinsdag 23 juni, vanaf 09:55 uur 's ochtends.

Geen opmerkingen: