donderdag 14 oktober 2010

Politiek in de frontlinie, cultuur op een zijspoor

Hier en nu drie citaten en enig commentaar vooral met betrekking tot de meest actuele gebeurtenis in ons politieke centrum Den Haag. Opvallend is dat de uitspraken van deze drie, tamelijk uiteenlopende, figuren wier invloed geldend is geworden in de negentiende eeuw, tot en met de dag van vandaag op de actuele situatie kunnen worden betrokken.

Ralph Waldo Emerson

De Amerikaanse cultuur-
filosoof Ralph Waldo
Emerson (Fotogravure).
"Cultuur is één ding en vernis een ander," meende de Amerikaanse cultuurfilosoof Ralph Waldo Emerson (1803-1882).
In het kader van de plannen, die de heden officieel geïnstalleerde, nieuwe regering van het Koninkrijk der Nederlanden koestert, wordt duidelijk gemaakt dat politici van een dergelijk kaliber meer waarde hechten aan vernis — vrijwel onafscheidelijk verbonden in de persoonlijkheid van zulke lieden, want verankerd in zowel hun schedel alsook in hun thorax, en dat geldt — helaas — voor het gros van politici vrijwel overal ter wereld.


Georges Sand

De Franse schrijfster Georges Sand (1804-1876) wist het reeds: "De kunst is geen studie van de positieve werkelijkheid, doch een zoeken naar de ideale waarheid."
De Franse schrijfster Georges
Sand, die een goede vriendin
was van de Poolse componist
Fryderyk Chopin.
Echter, om zulks te kunnen realiseren, zullen de mogelijkheden voor alle vormen van kunst onaangetast dienen te blijven, om het scala zo breed als maar even kan te hebben en te houden, zodat er met grote krachtsinspanning voor kan blijven worden gezorgd dat de ideale waarheid aan het licht wordt gebracht.
In aanmerking nemende hoe tal van politici zijn gestructureerd, zal via hen de — al dan niet ideale — waarheid nimmer aan het licht komen, aangezien zijn er alleen maar panische angst voor koesteren. Want hetgeen dergelijke politici slechts kunnen bewerkstelligen, is hooguit beschaving die tot stand is gekomen via de methode van de brede, botte bijl te lijf te gaan. Zulks vormt een grimassende tronie van culturele destructie.


Arthur Schopenhauer
De Duitse — voor de volledigheid: pessimistische — filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) heeft ook een duit in het zakje van de ideeën gedaan, welke er over kunst(en) bestaan, maar we beperken ons hier tot die ideeën welke zijn ontstaan door denken, door een waarlijk filosoferen, en negeren we de ideeën, welke zijn geboren tussen twee slokken alcohol in. Schopenhauer heeft onder meer het hierbij afgedrukte geuit: 
"De goede wil is in de moraal alles, maar in de kunst niets. Daar geldt, zoals het woord reeds aanduidt, alleen het kunnen."


Alsof de man, met zijn verziende blik, het onvermogen van de Nederlandse regering, die met ingang van heden het beleid in ons land bepaalt, reeds signaleerde, en of hij tevens besefte dat de verantwoordelijken niet zouden terugschrikken voor pure destructie van (delen van) onze cultuur, in plaats van iets te doen met de wetenschap dat mensen in tijden van crisis juist meer cultuur, in de vorm van diverse kunsten, nodig hebben om de moeilijke perioden niet helemaal geestelijk onthand te doorstaan.

Geen opmerkingen: