dinsdag 12 oktober 2010

Niet voor homo's en vrouwen: Huichelende handen

Een man in travestie met zogenaamd zegenende
handen en een hemelwaarts gerichte blik; gereed 

 om op te stijgen. Doch dat is slechts wensdenken.

En daar is hij dan: de travestiet die tegen homo's, gelijke rechten voor vrouwen op alle fronten en tegen nog zoveel meer is, hetwelk in een open functionerende, tolerante maatschappij normaal zou dienen te zijn, ook binnen de instituten die daarvan een gelijkwaardig deel wensen uit te maken. Doch zolang die instelling een voorkeursbehandeling krijgt van zoveel regeringen en van de Verenigde Naties, zal het verdomd moeilijk worden om die club zijn terechte plaats te wijzen.

Nou is dat bij het instituut met de hierboven afgebeelde figuur — welke in het gunstigste geval nog slechts op de lachspieren kan werken — geenszins zo. Die instelling eist onder en boven de wet te zijn, en doet hetzelfde wat alle besloten clubs doen zodra men op misstanden wijst: dan wordt dat — vanzelfsprekend zonder de geringste aanleiding — gedaan om het instituut onderuit te halen. Een waarachtige sekte bedrijft steevast een dergelijke politiek.
Bij nadere beschouwing van de foto lijkt het er wel op dat de plaatsbekleder in kwestie — want zo zien die lieden zichzelf graag — ten hemel wil stijgen. Ware hem dit toch z.s.m. gegund, want daar schijnt plaats te zijn voor velen die zich op dwaalwegen hebben begeven. Onder meer nog wat lieden uit de dagen van het donderende geweld dat Europa heeft overspoeld, net voor het midden van de twintigste eeuw. Zij waren afkomstig uit Mofrika, en zij allen hebben wel iets met een ander, wereldomspannend, misdaadsyndicaat van doen gehad: onder meer Goebbels en Goering, die zich, ad sinistram, respectievelijk ad dexteram Patris, heten te bevinden. Bien étonnés de se retrouver ensembles.
De kennelijk als informele medewerker (im i.p.v. I'm) van het Vaticaan bedoelde figuur is wellicht inmiddels gelanceerd of anderszins opgestegen. Meer dan een vrome wens zal het echter niet zijn. Doch wij en zij allen zijn feilbaar, voorop de bovenaan voorgestelde figuur. 

Serie van twaalf

Deze ingelijste foto op het formaat 30 x 40 cm [1], is één uit een reeks van twaalf [2], die alle zijn gerealiseerd in het jaar 2010. Alle  hebben met een homo-coming out te maken. Jawel, zelfs in homokringen is men bezweken voor de verleiding van al de onzinnige, nodeloze en nutteloze Yankismen. In het Nederlands kan men ook voor de dag komen door uit de kast te stappen, vooropgesteld dat deze de omvang van een garderobemeubel heeft, bij voorbeeld. 
Ze zijn alle te zien in het kader van de expositie Make a statement, laat je zien in Galerie MooiMan te Groningen.
__________
[1] De prijs bedraagt, ingelijst en wel € 75,— per stuk.
[2] Deze en de overige elf uit de reeks zijn tot en met 5 december te zien in de expositie bij Galerie MooiMan te Groningen. Deze tentoonstelling werd zondag 10 oktober officieel geopend en zal daar te bezichtigen zijn tot en met 5 december. Waarschijnlijk vertrekt deze samen met die belegen paapse pedofiel Nicolaas, die alles behalve heilig was.

Geen opmerkingen: