dinsdag 26 oktober 2010

Mensen als oorlogsbuit: verraden door regeringen

De Duits-Franse cultuurzender Arte-televisie biedt op woensdag 27 oktober de gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de wereld van soldaten, die 'voor hun land' vechten, maar daarbij niet adequaat worden ondersteund door de verantwoordelijke politici, maar door dezen niet zelden verbijsterend in de steek worden gelaten. Dat geldt voor oorlogsinvaliden thuis — en dat komt in vrijwel alle landen voor die hun veteranen en beschadigde soldaten laten barsten op juist die momenten dat ze de nodige aandacht kunnen gebruiken.
Ook de stelling — en daarbij gaat het specifiek over de soldaten van de VS — dat niemand wordt achtergelaten, is hier en daar meer dan eens niet juist gebleken. Nog erger is het aanhoudende zwijgen over dat thema. Immers, in elke oorlogsgebeurtenissen van grote omvang komen situaties voor met gegijzelden, gewonden en soldaten die worden gevangen genomen; van een aantal van hen wordt nooit meer iets vernomen: zij gelden als vermist.
De documentaire die Dirk Pohlmann in 2006 voor het Zweite Deutsche Fernsehen heeft gemaakt en die Arte op genoemde dag tussen 20:15 uur en 21:45 uur uitzendt, geeft inzicht in de verwikkelingen die dergelijk gedrag, van de machtigen in de staat in kwestie, jegens hun eigen mensen met zich meebrengt.
De film, die op het beeldformaat 16:9 wordt geprsenteerd, wordt op dinsdag 9 november, 's ochtends vanaf 10:45 uur, herhaald.

Geen opmerkingen: