vrijdag 29 oktober 2010

Heerlijk rustig of totaal uit het lood?

Ziehier de drijvende bungalow van Staatsbosbeheer op het Lauwersmeer.
Deze foto, op de site van De Avonden, werd gemaakt door Reyer Boxem.
Op Radio 6 wordt op vrijdag 29 oktober op de gebruikelijke tijd — tussen 21:02 uur en 23:00 uur — eveneens een aflevering van het VPRO-programma De Avonden — gepresenteerd door Jeroen van Kan — uitgezonden. In die twee uur passeren zes verschillende thema's de revue, waarvan het laatste onderdeel — vanaf 22:35 uur — het meest intrigerend lijkt. De titel daarvan luidt Een kamer in het verleden. De vraag die aan het thema is gekoppeld, luid: "Hoe overleef je een week zonder gsm, E-mail en internet in een drijvende bungalow op het Lauwersmeer, in een door Staatsbosbeheer beheerd natuurgebied?"
Vijftien menselijke wezens uit de wereld der cultuur — cabaretiers, dichters, denkers en andere auteurs — doen verslag van hun gevoelens en andere parafernalia die hen 'overvielen' tijdens de aanwezigheid in de bungalow in kwestie.

In deze aflevering van Een kamer in het verleden komt de Belgische cabaretier Wim Helsen aan het woord: hij is net terug van het Lauwersmeer. In gesprek met Jeroen van Kan maakt hij de balans op. Deze Belgische cabaretier zal er zeker in slagen een zeer origineel verhaal af te steken vol milde humor en, zo nodig, bijtende spot.
Desondanks kan men zich afvragen hoe we binnen een tijdsbestek van nog geen twee gehele decennia zodanig zijn gedegenereerd — bezeten door de technologie — dat een dergelijk programma recht van bestaan heeft, hetgeen overigens absoluut een feit is.
Het zal beslist niet voor iedereen gelden, maar een decennium geleden bezat en gebruikte ik noch een mobiele telefoon — die ik zo weinig gebruik dat ik deze dikwijls in de oplader vergeet —, noch de mogelijkheid tot het versturen en ontvangen van elektronische post, en hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor internet. Doch hoezeer ik ook gebruik maak van beide laatstgenoemde mogelijkheden, er zonder zou ik me ook niet ontregeld, onthand en ontheemd voelen. 

Geen opmerkingen: