vrijdag 15 oktober 2010

Actueel boek uit 2009 over Wisseling van de macht

Mildred Hofkes
Op de achterzijde van het in 2009 verschenen boek Wisseling van de macht — van Mildred Hofkes — staat dat zij haar boek "niet alleen de huidige problemen aan de top bespreekt, zoals de beperkte doorstroom van vrouwelijk talent en het gebrek aan diversiteit in bredere zin, maar komt ze tevens met een vernieuwende strategie voor het leiden van een organisatie."
Uit die tekst vallen direct twee conclusies te destilleren: allereerst dat Mildred Hofkes — onvoorbereid maar zeer exact — een diagnose met de afstand van bijna een jaar vooraf — heeft gesteld over de start van het kabinet Rutte [1] dat, in ieder geval ten opzichte van element vrouwen van niveau anno nu, een volstrekt gebrek aan inzicht vertoont, aangezien het de conclusies als gevolg van een halve eeuw emancipatorische ontwikkelingen in de 'westerse wereld' in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Ten tweede — onverbrekelijk verbonden met het eerste — zou een vernieuwende strategie voor een regering die onder zulke drukkende omstandigheden met haar werk moet beginnen, een eerste vereiste moeten zijn.
Wat de schrijfster als onontbeerlijke elementen voor een succesvolle onderneming beschouwt, zijn democratische bedrijfsvoering en rekenschap afgeven aan de buitenwereld. Vooral als die buitenwereld bestaat uit mondig geachte burgers is haar inzicht niet alleen zo juist als maar mogelijk is, tegelijkertijd zou een instituut als een landsregering meer dan ooit een dergelijke instelling als uitgangspositie dienen te nemen. Gezien het feit dat deze regering, met een zeer krappe meerderheid van één zetel, aangewezen zal zijn op een door haarzelf gedoogde buitenstaander met een zeer dubieuze reputatie op tal van fronten, welke in een fatsoenlijk-tolerante samenleving niet thuishoren, heeft zij zich in een positie gemanoeuvreerd waaran gevreesd moet worden dat deze geen normale kabinetsperiode van vier jaar zal kunnen beklijven.
Laat de uitgever van Mildred Hofkes een royaal gebaar maken door de huidige bewindslieden,  zowel die van de eerste als van het tweede niveau — ministers en staatssecretarissen — een exemplaar van dit boek cadeau te doen met in een begeleidend schrijven met een prikkelende tekst een verwijzig naar de kwaliteiten ervan, vergezeld van een klemmend beroep op de verantwoordelijken om gebruik te maken van de inzichten van deze vrouw, die meer dan voorheen nodig zijn, aangezien de vrouwen er in dit kabinet zeer bekaaid afkomen.
Zou Mark Rutte echt te lijden hebben onder een syndroom van angst voor machtige vrouwen die hun positie hebben bereikt door kennis en inzicht? Het lijkt er toch wel erg veel op.
__________
[1] Terecht meldde Andre Rouvoet, minister uit het laatste kabinet Balkenende dat hij weigerde om het gisteren officieel van start gegane, rechtse kabinet Rutte de toeveging Romeins I wenst te geven. Het zal na een zit van vier jaar, en waarschijnlijk heel wat minder, moeten blijken of er een tweede kabinet Rutte zal komen, wat alle dode dienders, welke ooit met cultuur te maken hebben gehad, moge verhinderen.
__________
Mildred Hofkes: Wisseling van de macht — Oplossingen voor de nieuwe bestuurlijke elite. 160 pag., paperback; Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2009. ISBN 978-90-468-0626-5. 

Geen opmerkingen: