woensdag 12 mei 2010

Vooruitblik op oecumenische kerken-dag München

Op woensdag 12 mei, kort voor middernacht wordt op de beide publieke Duitse televisiezenders  ARD/Das Erste en Zweites Deutsches Fernsehen — als laatste programma-onderdeel, overgaand in de nacht op donderdag 13 mei, een voorbeschouwing gewijd aan de komende, oecumenische kerken-dag te München — welke dit jaar voor de tweede keer in Duitsland zal worden gehouden.
De vraag die in de reportage op het eerste net aan de orde komt, is of de recente actuele gebeurtenissen — het schrijnende misbruik, waaronder in seksueel opzicht, van kinderen — in dit geval binnen de beide kerken, maar vooral in de katholieke — van invloed zullen zijn op de inhoud van deze manifestatie.
De reportage is van ARD/Das Erste is gepland  voor uitzending tussen 23:30 uur en 00:15 uur. De vooruitblik via het ZDF daarentegen duurt een kwartier: van 23:55 uur tot 00:10 uur.
Journalistiek gezien is het prima dat er twee, zo moelijk verschillende, invalshoeken worden gepresenteerd, maar het nadeel dat daaraan — in dit specifieke geval — kleeft, is dat de langere ARD-bijdrage die kortere van het ZDF overlapt.

Geen opmerkingen: