maandag 17 mei 2010

Canvas-documentaire Verlos ons van den boze

Laat op de avond van maandag 17 mei presenteert het tweede Nederlandstalige, Belgische televisienet Canvas een documentaire van Amy Berg onder de titel Deliver us from evil. Deze, ruim anderhalf uur durende, film behandelt het thema pedofilie in de schoot der katholieke kerk in de Verenigde Staten, al is in de context die ter discussie staat dat begrip pedofilie volkomen misplaatst, aangezien het om pedoseksualiteit gaat. De klachten aldaar over seksueel misbruik van pupillen, misdienaars of andere menselijke wezens die hadden moeten worden beschermd tegen de priesters aan wie zij waren toevertrouwd, zijn al zeker een decennium bekend, doordat ze eerder naar buiten werden gebracht dan in West-Europese landen. Die schandalen hebben de kerk in Amerika enorme sommen aan schadevergoeding gekost. Dat is, vanzelfsprekend, terecht, maar het heeft er niet toe geleid dat de geleden schade aan de ziel daarmee kon worden gecompenseerd.
De gevallen zijn des te schrijnender doordat de misdrijven werden begaan door vertegenwoordigers van een wereldwijd verbreid netwerk, overkoepeld door de leiding in Rome van dat ene instituut dat nu juist wordt geacht — en eveneens zelf pretendeert — zich om het zielenheil te bekommeren van alle mensen die zich met die instelling heel direct en nauw verbonden voelen.
Nu bovenal in Duitsland en tevens in Nederland gedurende vooral de eerste maanden van 2010 meer en meer gevallen bekend zijn geworden en in België sedert kort eveneens door slachtoffers de barrière wordt genomen en de trend aldaar wat later een stijging blijkt te vertonen, vallen we van de ene verbazing in de andere. Daarom is het goed dat we in de gelegenheid worden gesteld om via de 'Canvas-documentaire' kennis te nemen van datgene enkele slachtoffers en hun ouders te zeggen hebben omtrent hetgeen hun in het kader van dat misbruik is aangedaan en wat ze hebben moeten doen om hun leven weer enigermate in het gareel te krijgen als dat al, gedeeltelijk eerder dan geheel, kan gelukken.
De documentaire duurt tot 01:20 uur in de nacht op dinsdag 18 mei, en is alleen al daarom rijp voor een herhaling binnenkort, maar dan op prime time.

Geen opmerkingen: