maandag 3 mei 2010

Plaats delict: gezin. Arte thema-avond over incest

Arte-televisie biedt op dinsdag 4 mei een nieuwe thema-avond met een brandend actueel onderwerp: seksueel misbruik, maar dan specifiek binnen het gezin. Incest, of met een minder deftig woord: bloedschande.Die thema-avond begint op dinsdag 4 mei om 20:14 uur. Zoals dat met thema-avonden van Arte-televisie meestal het geval is, bestaat dit programma uit drie onderdelen.
Om 20:15 uur begint de documentaire Unter dem Mantel des Schweigens, waarin incest en het taboe erover te praten, centraal staan. In de film komen daders, getuigen en slachtoffers aan het woord.
Drie kwartier later, klokke 21:00 uur, volgt nog een documentaire; die draagt de titel Wenn Väter Täter werden. Hierin wordt aan de orde gesteld wat er omgaat in iemand die zich schuldig maakt aan incest. Aan het woord komen echter niet alleen degenen die zich daaraan schuldig maken, maar eveneens deskundigen op het gebied van bloedschande.
Om 21:30 uur begint een half uur durende discussieronde — onder de titel Debatte — als laatste onderdeel van de thema-avond.
In principe blijven de onderdelen in de thema-avonden van Arte-tv voorbehouden voor eenmalige uitzending.

__________
Afbeelding: voorzijde van een speciaal in ontwerp gegeven stofomslag voor een restantpartij boeken over het thema Bloedschande, in de eerste helft van de jaren zestig van de vorige eeuw. Met dat omslag werd het boek, waarvoor slechts zeer matige belangstelling bestond, plotseling zeer goed verkocht.

Geen opmerkingen: