vrijdag 8 mei 2009

Grote bedreiging voor leven: massale bijensterfte

Ramp voor fruittelers
"Bijensterfte bijna verdubbeld", kopte NRC/Handelsblad op 3 februari van dit jaar. Hele bijenvolken zijn de laatste twee jaar het hoekje om gegaan als gevolg van allerlei infecties, die door de meeste imkers niet kunnen worden bestreden, aangezien dezen het bijen houden als liefhebberij doen. Dat dezen meest niet over voldoende kennis beschikken om op adequate met hun bijen om te (kunnen) gaan, wordt al zo'n vijftien jaar beklaagd door professionele imkers, die veel kleiner in aantal zijn. Bovendien gaat het bij die hobbyisten vaak om ouderen met als gevolg dat er op een gegeven moment al te veel — min of meer tegelijk — sterven en dat is de laatste tijd veelvuldig voorgekomen.

Wereldwijde sterfte
Op 17 februari 2008 werd reeds vastgesteld dat er in het zogenoemde Groene Hart van ons land ook massale bijensterfte is voorgekomen, en op 5 mei van dit jaar valt op een website die zich met het thema bezighoudt, te lezen dat het fenomeen zich inmiddels wereldwijd voordoet. Dan is er nog het feit dat de aarde opwarmt, hetgeen eveneens bijensterfte in de hand werkt. En er zijn niet zo lang geleden aanwijzingen gevonden dat de straling die onder meer wordt veroorzaakt door mobiele telefoons.
Hoe belangrijk voor ons leven op deze planeet de aanwezigheid van bijen is, besefte de geleerde Albert Einstein (1879-1955), die in 1949 het volgende postuleerde:
"Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr."

Vrijwel oneindige mogelijkheden

Deze uitspraak wordt gebruikt bovenaan een hoofdstuk in het eind vorige maand verschenen boek, Krisenmanagerin Natur, van de beide wetenschapsjournalisten Kurt G. Blüchel en Helge Sieger. Daarin wordt in veertien hoofdstukken, door in totaal tien auteurs uit de doeken gedaan waarom het zo belangrijk is dat de maatschappij en daarbinnen in de eerste plaats het bedrijfsleven allemaal kunnen leren van de meest succesvolle onderneming ooit: de Natuur.
In het bewuste hoofdstuk legt Helge Sieger uit wat er allemaal mogelijk is als het gedrag van bijenvolken en de daaruit te trekken conclusies zouden worden gerealiseerd, over de patent-situaties uit de wereld van de honing en over het feit dat bijenvolken informatie verzamelen en opslaan als in grootuitgevallen hersenen. Dat ook de geometrie van honingraten een rol van intens belang speelt, komt daarin eveneens aan de orde. Bijennesten hebben iets gemeen met de architectuur van moderne flatgebouwen: die zullen moeten worden geklimatiseerd. Dat gebeurt bij bijen eveneens: als in de zomer de binnentemperatuur in hun leefruimte te hoog oploopt, grijpen de bijen terug op een biologische klimaatregeling: werkbijen zwermen uit en komen terug met water dat ze vervolgens als een filterdun laagje over de randen en de 'deksels' van de cellen strijken.

Levensbelang
Dat zijn enkele aspecten van het bijenleven waaruit we niet alleen kunnen afleiden hoe belangrijk een bijenvolk is voor de kringloop van enkele aspecten van ons leven, maar dat ze tevens een functie hebben — evenals zoveel andere dieren — als leerschool voor de mens.
Meer daarover — met name over diverse andere elementen van het genoemde boek — is dezer dagen te vinden op onze zustersite Tempel der Wetenschappen.
__________
Krisenmanagerin NATUR — Was Wirtschaft und Gesellschaft vom erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten lernen können. Herausgegeben von Kurt G. Blüchel und Helge Sieger. 240 pag., gebonden. DWC Medien, München, April 2008. ISBN 978-3-98 10355-1-3.
____________
Afbeeldingen
1. Type 1
: Werkbij — waarvan er tussen 15.000 en 65.000 in één bijenvolk voorkomen.
2. Type 2: Dar — waarvan er enkele honderden in een bijenvolk leven.
3. Type 3: Konigin of Moer — waarvan er in elk bijenvolk maar één voorkomt.
4. Voorzijde stofomslag van het recentelijk verschenen, behartenswaardige boek dat openingen biedt m.b.t. diverse aspecten van de complexe wereldwijde crisis.

3 opmerkingen:

Unknown zei

Ik heb een burgerinitiatief gestart met als doel: meer aandacht voor de bijensterfte, uitleg in "lekentaal" wat de oorzaken zijn en (politieke) druk om nu in actie komen. Kijk voor details op de webblog: Honingbijen en hun bedreigingen. zie: http://honingbijen.wordpress.com/

Unknown zei

Gevaarlijke bestrijdingsmiddelen moeten verboden worden. Teken daarom de Petitie STOP DE BIJENSTERFTE: http://stopbijensterfte.petities.nl. Want wereldwijd vindt een grootschalige bijensterfte plaats. De bijen worden ernstig bedreigd door nieuwe insecticiden. Aangetoond is dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan de bijensterfte (in-)direct bijdraagt. Daarom zijn in Duitsland en Frankrijk de meest schadelijke middelen al verboden. In juni is de Petitie: “Stop de Bijensterfte” gestart en heeft nu al meer dan 15.000 ondertekenaars, terwijl er minimaal 40.000 nodig zijn voor de Minister, dus oproep aan een ieder om te tekenen en iedereen in zijn/haar omgeving te vragen dit ook te doen! Slimme en verstandige Einstein heeft in de vorige eeuw al gezegd: “Als de bij sterft, heeft de mens nog vier jaar te leven. Geen bijen meer, geen bevruchting meer, geen gras meer, geen dieren meer, geen mens meer”. De natuur, het milieu, de flora en fauna, het gaat ons toch zeker allen aan!? De Petitie kan verder ondersteund worden door de aankoop van bijenvriendelijk bloemenzaad: http://www.vitexnatura.com/?menu=category&categoryID=446121. De opbrengst komt geheel ten goede aan de promotie van deze grote landelijke actie.

Unknown zei

Hier het Interview op 25 juli 2009 met J. Molenaar , initiatiefnemer van de actie Stop de Bijensterfte , over de zorgbarende ontwikkelingen in de steeds erger wordende bijensterfte.

http://soundcloud.com/stop-de-bijensterfte