vrijdag 8 mei 2009

Barack Obama ontslaat homoseksuele militair

Onnodige ingreep
In de Huffington Post van gisteren, donderdag 7 mei — 04:59 p.m. plaatselijke tijd; en derhalve in onze contreien 22:59 uur — heeft Aaron Belkin — Associate Professor of Political Science and Director of the Palm Center of the UCSB [1] — een artikel gepubliceerd waarin hij een helder, kritisch betoog houdt tegen het feit dat VS-president Barack Obama het ontslag heeft goedgekeurd van Dan Choi — een Army National Guard — die openlijk homoseksueel is. Dan Choi is afgestudeerd aan de militaire academie West Point en heeft gediend als specialist voor Arabische talen in onder meer Irak, waar hij erin is geslaagd levens te redden van Irakezen en Amerikanen, juist doordat hij vloeiend Arabisch spreekt, hetgeen in precaire situaties deëscalerend kan fungeren. De collega's, die geen probleem hebben met het feit dat Dan Choi het een absolute noodzaak vindt om voor zijn homoseksualiteit uit te komen, ondersteunen de man.

Alternatief
Aaron Belkin legt uit dat er voor Barack Obama in wezen geen directe aanleiding bestaat om met één pennestreek het ontslag — in het kader van de bestaande wetevging van de VS mogelijk maar niet per definitie noodzakelijk — te effectueren. Daarnaast maakt Aaron Belkin in enkele alinea's op heldere wijze duidelijk wat de president — mede op basis van de feitelijke situatie met betrekking tot het fenomeen homoseksualiteit binnen de samenleving — had kunnen doen, repectievelijk laten, om een betere weg te gaan. Details vindt u in het artikel in die elektronische krant van Arianna Huffington.
__________
[1] University of California Santa Barbara.
____________
Foto: Aaron Belkin, overgenomen uit de Huffington Post van May 7.

Geen opmerkingen: