dinsdag 26 mei 2009

Een halve eeuw aardgas uit Groningse bodem

In een aflevering van het NPS-televisieprogramma Andere Tijden — door zanger Boudewijn de Groot, alweer ruim vier decennia geleden zingend aangekondigd — die hedenavond in de herhaling zal worden uitgezonden op het digitale kanaal Geschiedenis 24, en die gewijd was aan het wel en wee van een 'energieleverancier': het aardgas, komen de diverse aspecten van die natuurlijke bron van warmte en inkomsten, maar tevens van menselijke ellende aan de orde.


Aardgas, een vloek of een zegen? luidt de titel van de aflevering, en daarin wordt aandacht geschonken aan de besteding van de in de loop der tijden tot 170 miljard euro opgelopen som die de aanwezigheid van dit fenomeen onder Noord-Nederlandse bodem de schatkist heeft opgeleverd. Pas de laatste jaren worden de meer kritische stemmen luider en komen en komen er reacties los, aangezien er — puur als gevolg van de winning van dat aardgas van Slochteren — een relatief forse bodemdaling ingezet is, die haar tol vandaag op tal van fronten opeist. Hier en daar, in de ietwat ruime, directe omgeving van de gasbelt optredende aardschokken zorgen voor veel letterlijke overlast en dito persoonlijke onrust, en onder meer — indertijd tamelijk krap aangelegde — bruggen, die thans zouden moeten worden vervangen vanwege de allengs slinkende doorvaarthoogte, zorgen eveneens voor problemen. De thans voormalige minister Jorritsma waarschuwde de noorderlingen toendertijd al dat daarvoor geen geld zou zijn. Dat was verachtenswaardig! Maar wie anders had verwacht, staat om andere redenen dan de noordelijke aardschokken, niet met beide benen op de bodem.
Het Noorden is heden nog altijd een wingewest waarnaar vanuit Den Haag alleen met diepe minachtig wordt gekeken: er is dus in wezen sedert de jaren vijftig nog steeds niets veranderd in de mentaliteit van de zichzelf tot 'Haagse elite' doorgebokst hebbende, en uitzinnig naar macht hongerende lieden. Tot zeventigmaal zevenmaal BAH.
____________
Afbeelding: Aardgaslocatie Slochteren in 1963.

Geen opmerkingen: