vrijdag 13 maart 2009

Uiterst dwaze censuur door Gemeente Amsterdam

Paranoide reactie van Amsterdam
Een belediging voor de in artikel 7 van de Grondwet gegarandeerde vrijheid van meningsuiting is de verwijdering, in opdracht van de gemeente Amsterdam, uit de abri's van het openbaar vervoer van de hieronder afgedrukte poster, die is geplaatst in opdracht van het publiciteitsbureau JuniorSenior.

In het raster achter de grote zwarte woorden op een gele ondergrond zijn twee blote mensen te zien, en dat is uiteraard een schande, want iedereen weet toch dat bloot vies is en daarom aanstootgevend en eveneens een belediging voor de goede zeden en de openbare orde.
En dat handelen van Amsterdam wordt bekend op een dag dat er een als terreurdreiging ondervonden probleem is geweest waarin diverse grote winkels in één van Amsterdams buitenwijken waren betrokken. Bij onderzoek is echter niets gevonden dat ook maar in de geringste mate op een terreurdaad zou kunnen wijzen.
Om dan toch maar een daad te stellen, heeft men van de zijde van de gemeente Amsterdam kennelijk maar gauw een ander machtswoord gesproken. Ter afleiding van de mislukkingen elders in de stad. Hoe gestoord overheden kunnen reageren, is uit en te na bekend, maar het mooie is dat zo'n instantie ook niet het laatste woord heeft. Deze pijnlijke verrechtsing over de schreef dient dan ook door een hoegere instantie met sancties te worden vergolden.

Reacties
Deze poster is onderdeel van een reclamecampagne voor draadloos internet. Het verantwoordelijke bureau, JuniorSenior reageerde bij monde van Marko van Kampen met de woorden: "het lijkt hier wel Riad." Gelijk heeft die jongen, en het zou, om meer dan één reden, onverstandig zijn om het hierbij te laten. Ten eerste vanwege het principe van de vrije meningsuiting. Ik denk dan ook zeker dat er gemakkelijk een heldere advocate te vinden is die wegen kent om ervoor te zorgen dat de gemeente dit verbod moet intrekken. Van de andere kant moest JuniorSenior toch maar dankbaar wezen voor dit incident, aangezien het hiermee op een opvallende manier in de publiciteit komt. En dat genereert heel wat meer aandacht dan hele pagina's advertenties.
Heren en Jongens, Dames en Meisjes van JuniorSenior, geef met de nodige tamtam de vereiste persconferenties en wijs met alle vingers, inclusief duimen en pinken, beschuldigend in de richting van al die verantwoordelijken bij de gemeente Amsterdam, eis voorts in kort geding opheffing van het verbod met een toewijzing van financiële compensatie voor de geleden schade.
Artikel 7 van onze Grondwet dient kaarsrecht overeind te blijven, nu èn in het uur van onze dood. AMEN

Geen opmerkingen: