woensdag 25 maart 2009

De Duitse Bondspresident Horst Köhler noemt nu eindelijk verantwoordelijken voor de huidige crisis

Beschuldigende vingers
Zoals te verwachten viel, passeerde de Duitse Bondspresident Horst Köhler gisteravond in het satirische politieke magazine Neues aus der Anstalt even de revue, evenals Angela Merkel, de nieuwe minister van Economische Zaken, de huidige minister van Financiën en zoveel anderen. En niet te vergeten, oppositieleider Guido Westerwelle van de FDP (rechtse liberalen) die de ontwikkelingen als gevolg van de financieel-economische crisis nu al ziet uitkomen in een structuur in de Bondsrepubliek die even erg, zo niet nog erger zal zijn dan in de voormalige DDR. Die man raaskalt bij elke gelegenheid opnieuw, en steeds dwazer; hij doet maar wat in het wilde weg. Hij werd dan ook door Urban Priol vergeleken met een druk dartelend springende antilope vergeleken.
Ach, en ook de opperste zielenherder van de katholieken op deze aarde —of wat daar voor moet doorgaan — kreeg er weer van langs, al had een vorige schrobbering in de Anstalt tot veel boze correspondentie geleid.
Die Bundespräsident had eerder diezelfde dag een rede gehouden te Berlijn, en zelfs de ergst minderbegaafde kan zich voorstellen welk thema de man aansneed: de situatie als gevolg van.
Voor het eerst sprak hij nu eens minder wollig en wees hij partijen aan, die de directe oorzaak waren van de kredietcrisis met de nasleep, die — dat moet hier wel even worden vermeld — de Duitse geldbuidel van 'alledag' nog niet heeft bereikt.
En dat Köhler en al zijn partigenotenj — de zich christendemocraten noemenden — daar juist nu beslist niet op zitten te wachten, moge helder zijn dan wel worden, als men bedenkt dat er dit jaar algemene verkiezingen zijn, hetgeen negatief voor kanselier Angela Merkel kan uitpakken, en eveneens voor Horst Köhler zelf, die graag wil worden herkozen tot bondspresident.

Saaie spreker
Dat de man bepaald geen begenadigd spreker is, gaf ook zijn biograaf Gerd Langguth toe — die eveneens biograaf van Angela Merkel is —, en die niet bepaald klakkeloos alles prachtig vindt wat zijn protagonisten zoal doen en laten. Dat bleek tien dagen geleden ook al eens toen Langguth één van de gasten in het journalistenforum Presseclub was — een programma van de Westdeutsche Rundfunk, dat in principe elke zondag direct na de Tagesschau van het middaguur wordt uitgezonden door de ARD/Das Erste.
Wie meer wil weten over de particuliere en zakelijke achtergronden van de huidige Duitse bondspresident wil weten, kan veel daarvan vinden in een 400 pagina's dikke biografie van de opgemelde schrijver.
____________
Afbeeldingen
1. Voorzijde van de biografie, door Gerd Langguth, over de huidige Duitse Bundespräsident Horst Köhler, verschenen in april 2007 (dtv 24589).
2. Voorkant van de biografie, eveneens door Gerd Langguth, over de huidge Duitse Bunderskanzlerin, gereviseerde editie, verschenen in december 2007 (dtv 34414).

Geen opmerkingen: