maandag 14 september 2009

Televisie-duel in werkelijkheid niet meer dan duet

Sommigen zullen er misschien toch nog wel op hebben gehoopt, maar vanzelfsprekend had bijna niemand er nu nog op gerekend dat het zogenaamde TV-Duel tussen bondskanselier Angela Merkel van de zogeheten christen-democraten (CDU/CSU) en de zichzelf als sociaal-democraat beschouwende huidige Minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Merkel — Frank-Walter Steinmeier (SPD) — een spectaculair of zelfs maar zinnenprikkelend gebeuren zou worden. Maar dat het zo langs lijnen van geleidelijkheid zou verlopen dat het adjectief slaapverwekkend hier van toepassing zou blijken, is wel het andere uiterste.
Hoewel Angela Merkel verklaarde verder te willen met de rechts-liberale partij FDP, bleken na afloop van het debat diverse toeschouwers ervan overtuigd te zijn dat die Angie, net als Steinmeier, zich erop voorbereidt om de huidige, zwart-rode coalitie voort te zetten. Hoewel ik zelf meen dat ze zich wel degelijk een andere combinatie ten doel heeft gesteld, zal het er — mede gelet op de huidige cijfers die komen bovendrijven na enquêtes, waarbij er steeds minder draagvlak blijkt voor een zwart-gele coalitie —toch, onvermijdelijk, op uitdraaien, en dat beseffen die beiden natuurlijk heel goed. Cijfermatig ligt die zwart-gele combinatie inmiddels al beneden de vijftig procent, maar nader bekeken blijkt zelfs maar één derde van het Duitse volk zo'n combinatie wenselijk te achten.
Alleen Steinmeier is er zondagavond in geslaagd om zich nog enigermate te profileren door terecht te wijzen op de praktische onmogelijkheid van Merkels plannen voor verdere belastingverlaging: "Daarvoor is de komende jaren een economische groei van negen procent nodig." Zou er in dat hele Duitsland een nuchter iemand te vinden zijn, die daarop zelfs maar hoopt? Tevens slaagde Steinmeier erin Merkels wens, de atomaire energie langer als tussenfase te blijven benutten, aan de kaak te stellen. Voor het overige was het bijna op alle onderwerpen vier handen kruislings op twee buiken.
Alles hangt er nu van af of er in de komende twaalf dagen iets spectaculairs voorvalt dat voor één der beide partijen slecht zou kunnen uitpakken. Voor het overige is het op dit moment gerechtvaardigd om ervan uit te gaan dat er een voortzetting — echte vernieuwing is een waarachtig ander thema — zal komen van de zwart-rode coalitie. Of het binnen die constellatie zo af en toe wellicht ietwat meer zal knallen dan tijdens het TV-duel van zondag 13 september — dat als TV-duet de geschiedenis zal ingaan — staat vooralsnog in de sterren.
Wellicht doet de geïnteresseerde lezer er goed aan nog eens na te lezen hoe Thomas Wieczorek over de protagonisten in de Duitse verkiezingsstrijd denkt. Zijn bevindingen omtrent al die "dilettanten" kunt u lezen in het recentelijk verschenen boek dat we u graag nog eens onder de aandacht brengen. Meer daarover kunt u lezen in een bijdrage van maandag 31 augustus.
____________
Afbeeldingen
1. Angela Merkel, CDU-cheffin en huidig Bondskanselier van de BRD.
2. Frank-Walter Steinmeier, huidig Minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Merkel van de BRD.
3. Voorzijde van het recentelijk verschenen boek over het onvermogen van de hudige Duitse politici. Strikt aanbevolen.

Geen opmerkingen: