dinsdag 29 maart 2011

EO-thema-avond over loverboys op Nederland 3

Veel voorkomend fenomeen
Als een naïef meisje — dat wellicht beter kan worden aangeduid met de kwalificatie lief-dom, want totaal onervaren in het contact met mannen, hoe jong ook, die een verborgen agenda hebben — dat door een werkelijk of vermeende aantrekkelijke jongen in het zonnetje wordt gezet, cadeautjes van hem krijgt en een huwelijk in het vooruitzicht wordt gesteld, is niet zelden helemaal aangedaan door de aandacht en daardoor in een voor haar onbeheersbare situatie terechtgekomen die haar in emotioneel opzicht chantabel maakt.
Als de jongen in kwestie geen serieuze bedoelingen heeft en zijn liefde alleen maar speelde om zijn slachtoffer klaar te maken voor een zo soepel mogelijk verloop van zijn plannen — en die zijn geenszins ten faveure van het meisje in kwestie, maar maken kans van slagen door haar relatief grote labiliteit—, dan is het beslist gerechtvaardigd om te spreken van een loverboy.
Want het toneelstuk raakt in een volgend bedrijf. De jongen speelt haar voor dat ze, in verband met hun wensen en verlangens, in een financieel moeilijke positie verkeren, maar dat die valt op te lossen als zij bereid is om met een vriend van hem het bed te delen. Natuurlijk, zo beweert hij, wil ook hij dat liever niet, en in veel gevallen stemt het meisje dan toe, doordat bij haar allerlei verwarde gevoelens zijn gaan gisten.


Thema-avond
Wat we hierboven hebben omschreven, is een situatie die verbijsterend vaak voorkomt, in vrijwel alle landen van de westerse samenleving, en die veel schade aanricht bij het betrokken meisje en haar omgeving.

Eindelijk hebben politie en justitie door welke omvang dit fenomeen heeft aangenomen en sedert kort zijn er acties met waarschuwingen op touw gezet. Maar vooralsnog blijft het desondanks een kwestie van vooral alert blijven en, waar nodig, ingrijpen.
De Evangelische Omroep heeft het probleem op de agenda gezet en presenteert op woensdag 30 maart een thema-avond met de titel Loverboys. Dat is zeker geen overbodige luxe, aangezien de nieuwste 'generatie' loverboys de voor hen geschikte meisjes niet meer via het schoolplein ronselt, maar nu veel meer contact legt via het internet. Dat medium garandeert de  voor de loverboys zo noodzakelijke anonimiteit, en dat geldt tevens vcor de inmiddels talrijke andere, zogeheten, sociale media.


Slachtoffers en deskundigen

Tijdens die thema-avond, die via Nederland 3 zal worden uitgezonden tussen ongeveer 20:25 uur en circa 21:50 uur, komen slachtoffers en ter zake kundigen aan het woord. Zij spreken vooral over de nieuwste generatie loverboys. Ook komen methoden an bod waarmee de meisjes in kwestie een vorm van zelfbescherming kunnen opbouwen.
We zijn benieuwd of ook de door jonge studenten van een college in Groningen in 2010 gerealiseerde speelfilm met documentaire elementen in deze uitzending wordt genoemd. Juist die jongeren hebben, mede op basis van eigen ervaringen, besloten voor leeftijdsgenoten deze film te maken.

Geen opmerkingen: